Miljöpolicy och åtgärder

Vägen mot en bättre miljö.

Miljön är något vi alla skall tänka på vad vi än gör. Vad gör vi på tvätteriet? Vi tittar på hela vår verksamhet. Det vi gör för miljön är att använda sådana produkter som minskar skadan på vår miljö. Vi använder svanmärkta tvättmedel.


MILJÖPOLICY
Vår miljöpolicy utgår ifrån en allmän insikt att jordens resurser är begränsade och att naturens förmåga att hantera den belastning som mänsklig verksamhet åstadkommer också är begränsad. Miljöpolicyn är vägledande för att minska vår egen miljöpåverkan.
I vår tvätteri verksamhet av textilier skall vi stegvis minska vår påverkan på den yttre miljön i vår egen verksamhet, via våra produkter, arbetssätt och leverantörer. Vår ambition är att göra vad vi kan på kort och lång sikt för att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Vi är ödmjuka inför den utmaning detta innebär.

Miljöpolicyn omfattar såväl L-A Tvätts egen verksamhet och produkter som våra relationer med intressenter i form av medarbetare och leverantörer.
 

 • Vi skall alltid klara kraven, i lagar, förordningar och andra myndighetskrav, som ställs på oss ur miljösynpunkt.
 • Vår långsiktiga ambition är att arbeta för att minska miljöpåverkan i hela värdekedjan.
 • På L-A Tvätt arbetar vi ständigt med att förbättra våra rutiner, för att säkerställa våra tjänster och produkters kvalitet och säkerhet samt minska vår negativa miljöpåverkan.
 • Vår attityd skall kännetecknas av öppenhet och saklighet i dialogen och samarbetet med våra medarbetare, leverantörer, myndigheter och samhället.

Det innebär bland annat att vi skall:

 • Ha en öppen dialog om miljöfrågor med våra leverantörer för att öka deras medvetenhet och kunskap om miljöfrågor.
 • Vara effektiva i vårt användande av energi, vatten, tvättmedel osv för att minimera vår miljöpåverkan av dessa.
 • Minimera restprodukter från vår verksamhetoch återföra till materialkretsloppet.
 • Samordna våra transporter för att minska vår miljöpåverkan.
 •  Följer tillämpliga lagar och andra krav inom miljöområdet.

 

2018-01-10


 

 • Öppettider
 • L-A Tvätt
 • Lunchstängt  11.30 - 12.15
 • Måndag - Onsdag 7 - 15
 • Torsdag - Fredag 7-14
  Helger Stängt
 • Kontakt
 • Bleckvarugatan 3
 • 417 07 Göteborg
 • Tel.  031 - 23 97 11
 • E-post: info@latvatt.se